Veel Leeuwarder prostituees sliepen tot enkele maanden geleden nog op hun werkplek. Sinds kort mag dit niet meer. De meeste vrouwen hebben inmiddels een woonruimte gevonden. De omstandigheden voor hen zijn daarmee sterk verbeterd, vooral op het gebied van veiligheid en hygiëne.

De LC van 4 oktober jl. suggereerde dat het slaapverbod op de Weaze prostituees juist in de armen van louche kamerverhuurders of ‘welwillende’ klanten drijft. De werkelijk is echter heel anders.

Voorheen sliepen grote aantallen buitenlandse prostituees in kleine kamertjes, zonder daglicht, ventilatie, eigen wc en douche en niet veel groter dan een eenpersoonsbed. Mensonwaardig. Door de vele wisselingen van de prostituees was er geen enkel zicht op hen. Mensenhandelaren hadden toen vrij spel.

Daarom namen ChristenUnie en PvdA in Leeuwarden het initiatief voor een nieuwe gemeentelijke verordening. Met daarin opgenomen een slaapverbod, strengere hygiëne-eisen en een verbod op prostitutie onder de 21 jaar. De prostituees en bordeelhouders kregen ruim de tijd om andere slaapadressen te vinden. De meeste vrouwen zijn daarin inmiddels geslaagd. Via het eigen netwerk, met hulp van Fier Fryslân en Elkien. Eén van de beheerders op de Weaze heeft zelf kamers geregeld.

Gevolg: minder prostituees. Dat is goed. Door het grote aanbod in het verleden werden veel vrouwen onder druk gezet om onder de prijs te werken. Bovendien hebben hulpverleners en politie nu beter zicht op de omstandigheden. Van toename van illegale prostitutie op privé-adressen is niets bekend bij Fier Fryslân. Er is geen toename van online advertenties. De gemeente zoekt ondertussen samen met Carex, Leger Des Heils en Fier Fryslân naar een tijdelijke voorziening voor prostituees in nood. PvdA en Christenunie hebben daarvoor gepleit. Ook wordt er nog druk gezocht naar een geschikte locatie voor een huiskamerfunctie, voor vragen of voor hulp.

Ook is er een uitstapprogramma voor prostituees gestart met Fier Fryslân. Meerdere vrouwen hebben daarvan al gebruik gemaakt. ChristenUnie en PvdA pleitten ook al voor een landelijk uitstapprogramma. Onlangs is hier door de Tweede Kamer voor de komende 4 jaar €3 miljoen per jaar voor ter beschikking gesteld. Dankzij het door de gemeente ingezette beleid en de reeds bestaande samenwerking met Fier Fryslân en het Leger des Heils kan een deel van deze middelen in Leeuwarden goed worden besteed.

In onze stad is dus meer toezicht op veiligheid, hygiëne en leeftijd. De prostituees zijn in beeld. Bij constatering van mensenhandel wordt onmiddellijk actie ondernomen. De situatie is menswaardiger en beheersbaarder. Andere gemeentes tonen dan ook interesse in de Leeuwarder aanpak. Daar is mooi, maar we zijn er nog niet. Ook niet in Leeuwarden. We blijven de situatie van de prostituees nauwlettend volgen.

Eline de Koning, PvdA-raadslid Leeuwarden
Frits Rijpma, CU-raadslid Leeuwarden

Geplaatst als ‘te Gast’ in LC, 02- 12- 2014

 

 

Wordt opgetogen van
‘Eén van de vele bruisende Leeuwarder dagen,zoals het Bevrijdingsfestival, Fries Straatfestival, de Bloemetjesmarkt en de Uitmarkt.’

Grootste ergernis

‘Mensen die respectloos over een ander praten. Door je te verdiepen in elkaars motieven, bereik je veel meer!’

In de politiek door
‘Mijn werk als docent op het mbo. Veel jongeren vinden ondanks hun inzet op school moeilijkeen baan. Daarom moeten we vol inzetten op werk!’

Slechte regeling
‘Jongeren die 18 worden, vallen niet meer onder jeugdzorg. Een slechte zaak, hulp na je 18e is vaak ook nog hard nodig!’

Morgen invoeren
‘OV-vergoeding voor mbo’ers onder de 18. Die is er niet en daardoor zijn opleidingen slecht bereikbaar voor jongeren in de Friese dorpen.’

Leeuwarden is
‘Mijn thuishaven die mij nooit verveelt, met haar prachtige historische binnenstad, in de nabijheid van het water, de weilanden en dorpen van Fryslân.’

 Prostitutie op de Weaze: niet ideaal, wel legaal

Mijn artikel ‘Te Gast’ LC 31-1-0-13 (foto Niels Westra)

Prostitutie is niet uit te bannen. Er is vraag naar. En dus is er aanbod. Prostitutie verbieden leidt niet tot betere omstandigheden voor de vrouwen. Het toezicht valt dan volledig weg. Dus moeten we kijken naar nieuwe manieren om misstanden aan te pakken. De PvdA wil betere omstandigheden door betere regulering.

De Leeuwarder Weaze is uniek in Nederland. Geen raamprostitutie langs de straat, maar inpandige ‘steegjes’ waar de dames achter ruiten zitten. Hoe je ook over prostitutie denkt, deze situatie heeft voordelen. Doordat de dames bij elkaar in het pand werken, kunnen ze elkaar zo nodig helpen. Er is toezicht en doordat de klanten letterlijk een drempel over moeten, komen kwaadwillende bezoekers minder snel binnen.

Nadelen zijn er ook. Veel dames op de Weaze werken niet vrijwillig. Bovendien slapen veel van hen op de werkplek. Kleine, gehorige, vaak vieze kamertjes. Geen privacy, geen daglicht. Bovendien is er veel leegstand, waardoor mensenhandelaren gemakkelijk en snel dames kunnen plaatsen en weer verplaatsen. Contact tussen prostituees en de GGD, buurtagent of een andere hulpverlener wordt zo vrijwel onmogelijk.

 

De PvdA en ChristenUnie in Leeuwarden hebben het initiatief genomen om de situatie voor de vrouwen te verbeteren. Daarop is een klankbordgroep geformeerd, met vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Deze klankbordgroep sprak met prostituees, alle betrokken instanties en politie en heeft op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt. Doel: betere omstandigheden voor prostituees, mensenhandel tegengaan.

 

Eén maatregel staat er niet in: terugdringen van het tal kamers door bestemmingsplannen aan te passen. Onhaalbaar, omdat pandeigenaren hoge planschadevergoedingen kunnen claimen. Om diezelfde reden is het voorstel van het CDA, om prostitutie van de Weaze te verplaatsen naar een andere plek in de stad, volstrekt onrealistisch. Duur, lost niets op. De problematiek rond veiligheid en mensenhandel verplaatst zich dan alleen maar. Vanuit andere steden horen we bovendien dat de omstandigheden op de Weaze zich juist goed lenen voor een beheersbaar beleid. Laten we daarmee aan de slag gaan. En snel. Voor de huidige prostituees.

Het plan van aanpak van de gezamenlijke partijen biedt daartoe een goed uitgangspunt. Hierin moeten alle seksinrichtingen verplicht een bedrijfsplan maken, gericht op verbetering van de rechten en gezondheid van prostituees en op het voorkomen van mensenhandel. Bovendien worden exploitanten verplicht om een actuele bedrijfsadministratie bij te houden en komt er een verbod op slapen op de werkplek.

Dat is een goed begin. In een later stadium kunnen we best kijken hoe we het aantal peeskamers kunnen terugbrengen. Zonder dat de gemeente opdraait voor dure planschadevergoedingen. Zonder dure en onnodige verplaatsing van prostitutie. Maar met een goede voorbereiding en een verstandige aanpak. Laten we tot die tijd inzetten op wat we wél kunnen doen: de problemen aanpakken daar waar zij zich voordoen.

 

 

In de rij, twee aan twee met Friso Visser

Samen met een volkomen onbekende 24 uur opgesloten zitten. Niet weten hoe laat het is, wanneer er eten komt , wat je te eten krijgt, of je mag luchten.

Een actie om geld in te zamelen voor Fier Fryslân’s nieuwste project, een Centrum Kinder- en Mensenhandel.

Het was bijzonder en indrukwekkend; ik had het niet willen missen.
Vreemd genoeg kon ik de nacht daarna thuis in mijn eigen bed niet slapen, terwijl ik in de cel heel goed sliep. Eenmaal weer veilig thuis bleven de 24 uur in de cel mijn gedachten beheersen en elke minuut kon ik me nog goed herinneren.

Mijn geweldig leuke celgenoot Carla van der Zee en ik vermaakten ons de eerste uren met spelletjes zoals  ‘Ik ga op reis en neem mee…’ Dit hebben we vrijwel de hele middag, met soms een pauze, volgehouden. We kwamen tot een rijtje van 31 woorden, ik weet ze nu nog!

Ook de volgende dag hebben we ons rijtje nog af en toe gerepeteerd als we ons verveelden. Gelukkig kreeg Carla al de 1e dag haar spelletje Rummikub waar we ook uren mee zoet waren.

De verveling was dus geen punt want tussen de spelletjes door hadden we ook genoeg te bepraten.

Was het moeilijk?
Je kon privileges verdienen met bepaalde bedragen, dat wisten we. We wisten alleen helemaal niet hoeveel geld er voor ons gedoneerd werd. Ook duurde het lang voordat je die kreeg, soms kreeg je ze gewoon niet.  Ik  hoorde anderen daarover mopperen op ‘de organisatie’ en de bewakers.

Het wachten, de onzekerheid over je privileges en het niet weten wat er ‘buiten’ gebeurde was het meest vervelend. Je rekent er toch dat je ergens recht op hebt…

Ik begon zelfs te twijfelen of er nog wel geld binnenkwam; ging er iets mis met betalen of- nog erger- was iedereen me vergeten?!

Ook was het moeilijk dat je op de gang van alles hoorde zonder te weten wat er aan de hand was. Mochten anderen wel luchten? Waarom wij niet? Was er een wisseling van bewakers, zou het dus ongeveer zo- en -zo laat zijn? Werd er eten rondgebracht? Je probeert steeds de geluiden op te pikken en er conclusies uit te trekken.

De grootste troost was voor ons steeds: wij doen dit vrijwillig. Wij zitten hier niet voor straf. Wij hebben deze keuze zelf gemaakt en weten wanneer we er uit mogen. Mensen denken aan ons. De bewakers zijn redelijk en de organisatie heeft geen kwade bedoelingen.

Dat was meteen ook het confronterende: je beseft hoe het moet zijn als je niet kunt kiezen, geen mensen hebt die aan jou denken en ook nog het gevoel hebt dat het je ‘eigen schuld’ is. Nog erger moet het zijn als er voor jou geen wettelijke bescherming is.

Zo’n situatie was dit niet.
Deze actie was nodig omdat velen wel in zo’n situatie zitten. Doneren kan nog! www.justgiving.nl/gecellig

 

 

Volgend weekend, 27 en 28 april, vindt er in de Blokhuispoort een actie plaats om geld in te zamelen voor Fier Fryslân.
De opbrengst gaat naar De Garaasje. Dit wordt een nieuw centrum voor slachtoffers van kinder- en mensenhandel. Ze zijn voor de bouw hiervan enkel afhankelijk van sponsoren en hebben daar nog veel geld voor nodig. Hiernaast gaat een deel van de opbrengst naar Fier, zodat Fier een onderwijsprogramma kan ontwikkelen ter voorlichting en preventie, speciaal ontwikkeld voor basisscholen.

Ik steun deze actie.
Dat houdt in dat ik in het weekend van 27 en 28 april 24 uur in een cel van de Blokhuispoort wordt opgesloten samen met een andere gevangene. Ik weet niet wie.


Ik mag niets meenemen behalve:
1 schoon wit t-shirt, 1 schone zwarte broek, 1 paar gepoetste zwarte schoenen, 2 stuks schoon ondergoed, 1 paar opgerolde schone sokken, 1 fijne kam, 1 slaapzak, 1 éénpersoons slaapmat, 1 hoofdkussen met schone sloop.
Verder 2 onmisbare tastbare zaken (naar eigen invulling) Ik weet nog niet wat! Tips? Uiteraard mag een telefoon niet… 

Zaterdag 16.00 sluit men ons op, de volgende dag 16.00 uur mogen we eruit.

Ik hoop op nog meer steun:
Doneer een bijdrage op www.justgiving.nl/elinedekoning
Mijn streefbedrag van € 500,- heb ik nog niet bereikt!

Tijdens de opsluiting kan ik mentale steun via facebook en twitter ook goed gebruiken; af en toe mag ik nl. even contact via een Ipad.
Ook kun je dan bepaalde gunsten voor mij ‘kopen’.
Tijdens de opsluiting van de gevangenen is het heel ‘gecellig’ in de Blokhuispoort met muziek en optredens.
 

Doe je ook mee op 20 maart?
Ik ben een grote fan van Peter Smith, die Kleanworldwide heeft opgericht.

Deze actie is geniaal.
Het is de simpelste actie die je maar kunt bedenken, net zo simpel als hoe de Plastic Soep gecreëerd is: Iemand laat een stuk plastic vallen, flesje of zakje, en denkt “Ach,het is er maar één”. Die gedachte heeft er toe geleid dat er nu tientallen miljarden kilo’s plastic in onze oceanen drijven. Dus dit is een extreem krachtig principe! Dat principe wil Klean nu ook in zetten om de groei van de plastic soep te temperen. Want dat is het belangrijkste wat we kunnen doen, de groei temperen. Dus doe je mee? Op 20 maart ruim je minstens één stuk zwerfvuil op, het liefste plastic, je hoeft er nergens speciaal voor naar toe.

Je kan je opgeven via Facebook: http://www.facebook.com/events/149486378545672/
Je hoeft je niet op te geven, je kunt het ook gaan doen. Maar het is mooi om te laten zien hoeveel mensen inmiddels ‘gewoon doen’!

Je kunt er ook meer over lezen op: http://www.kleanworldwide.nl/?p=2575

 


Wat is Gecellig?
Gecellig is een benefietevenement om aandacht te genereren voor de meest prominente vorm van vrijheidsberoving in Nederland: huiselijk en seksueel geweld. Waarom? Omdat er jaarlijks bijna een miljoen meldingen van huiselijk en seksueel geweld zijn. En daarover wordt gezegd dat het aantal meldingen nog niet eens de helft is van het daadwerkelijke aantal delicten.

En nu?

Op 27 april 2013 laten tachtig mensen zich volledig rechtenvrij vierentwintig uur lang opsluiten in de cellen van de Blokhuispoort [oude gevangenis te Leeuwarden]. Om toch enkele rechten te krijgen zullen zij hun eigen netwerk via social media moeten aanspreken om rechten voor ze te ‘kopen’. Met deze actie stelt Gecellig zich ten doel om €10.000,- op te halen voor Fier Fryslân: de organisatie die zich inzet tegen deze geweldsdelicten en opvang biedt aan slachtoffers.


De opbrengst gaat naar
De Garaasje. Dit wordt een nieuw centrum voor slachtoffers van kinder- en mensenhandel. Ze zijn voor de bouw hiervan enkel afhankelijk van sponsoren en hebben daar nog veel geld voor nodig. Hiernaast schenken we een deel van de opbrengst aan Fier, zodat Fier een onderwijsprogramma kan ontwikkelen ter voorlichting en preventie, speciaal ontwikkeld voor basisscholen.

 

 

 

De JAR presenteerde onlangs hun plan ’18 in Leeuwarden’aan de commissie Welzijn.
De wethouder had in een brief gereageerd. Deze reactie komt op mij heel tam over. Juist als iemand 18 wordt, verandert er veel in het leven van een jongere. Je krijgt met nieuwe rechten en plichten te maken. Een steuntje in de rug daarbij kun je dan wel gebruiken. Het idee van de JAR is juist dat jongeren elkaar vinden en zo nodig helpen via een eigen website.
Dit is een kans om deze doelgroep te betrekken bij wat er in de gemeente en in de politiek speelt.Geen overbodige luxe, denk maar aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 waarover nu al zorg is over een lage opkomst, waarschijnlijk ook onder jongeren.
Het college geeft aan dat een website van het Centrum voor jeugd en Gezin voldoet aan de wens van de JAR. Jongeren zoeken eerder hulp en steun bij elkaar, is de gedachte achter dit advies.De gedachte achter dit advies is ook, dat Leeuwarden iets doet voor18-jarigen zodat ze zich welkom voelen als kersverse volwassen inwoner van de stad.Een mooie kans is ook het betrekken van partners zoals zorg- en culturele instellingen, verenigingen, bedrijven, ondernemers bij dit plan.Daarvan is in de reactie van het college niets terug te vinden, jammer dat het college daar de meerwaarde niet van inziet.
Over de bijeenkomst: de JAR vindt het belangrijk een aansprekende vorm te kiezen voor de kick-off van de website die mogelijk jaarlijks terugkeert omdat er elk jaar zo’n 1000 18 jarigen bijkomen.
Wij denken dat met het budget voor de JAR, aangevuld met steun van de griffie en afdeling communicatie hun plannen gerealiseerd kunnen worden. Wat meer enthousiasme bij het college en op zijn minst meedenken over hoe ‘hun’ plan in te voegen is / uit te voeren met bestaande middelen en de betrokkenheid van ondernemers en instellingen graag!

Het volledige advies

 

Voor kenners van inheemse planten zijn de heemtuinen in Aldlan, rond de Potmarge en in Bilgaard in Leeuwarden een waar eldorado.
Toch zullen veel wandelaars en fietsers de schoonheid ervan niet inzien.
Erger nog: velen zullen denken dat de gemeentelijke plantsoenendienst hoognodig aan de slag moet in deze stukjes groen. Op het eerste gezicht ziet het groen er wild en rommelig uit.
Maar juist door zorgvuldig en kundig beheer leven er in deze tuinen heel bijzondere, zelfs zeldzame inheemse planten die je normaal alleen na lang zoeken in beschermd natuurgebied kunt vinden.

De voorjaarsbloeiers, meest stinzeplanten, zijn nu net uitgebloeid. Wel zagen we nog hele velden met daslook, een mooi bolgewasje dat graag onder bomen groeit met witte bloemen en een heerlijk … uienaroma.

Over een maand ga ik zeker weer kijken want dan staat de wilde orchidee volop in bloei: de gevlekte rietorchis. Op Terschelling en bij het Lauwersmeer weet ik die wel te vinden maar ik had geen idee dat ik ze ook gewoon in Leeuwarden kon bewonderen!

Zeldzame planten een voedingsbodem bieden past in het gemeentelijk streven om de bio- diversiteit te bevorderen. Soortenrijkdom is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van alle leven.

De gemeentelijke heemtuinbeheerder Gilberto doet niets liever dan alle geheimen van de heemtuinen te laten zien en er zijn regelmatig excursies van het IVN door deze gebieden.

De nieuwe groenkaart Leeuwarden laat de mooiste groene gebieden van Leeuwarden zien. Het verschijnen van deze kaart was aanleiding voor een wandelingetje met wethouder Isabelle Diks, een aantal raadsleden en andere belangstellenden.
We zagen de heemtuin in Aldlan, een deel van het Abbingapark en de oevers van de Potmarge.
We eindigden bij de bijenstal achter het AOC aan de Jansoniusstraat. Dit jaar is het ‘Jaar van de bij’.
Deze bijenstal houdt elke laatste zaterdag van de maand open dag.
Een aanrader om meer te weten te komen over deze onmisbare diertjes.
Wees niet bang voor bijensteken. Bijen houden meer van bloemen dan van mensen!
Zonder bijen is er geen vruchtbestuiving en zou onze voedselproductie in gevaar komen.
Bijen hebben het moeilijk door ziektes, de effecten van bestrijdingsmiddelen en de monocultuur in de landbouw.
Om de omstandigheden voor bijen te bevorderen kan Leeuwarden ook nog wel iets meer moeite doen.
Samen met bijenhouders en andere betrokkenen ben ik dit aan het uitzoeken.
U kunt zelf ook iets doen. Maak uw tuin aantrekkelijk voor vogels en insecten!
Leuke tips voor een eigen stukje heemtuin vindt u hier:

http://www.jaarvandebij.nl/doe-mee/als-particulier.html

Geef uw tuin op als tuinreservaat:
http://vroegevogels.vara.nl/Tuinreservaten.805.0.html

Meedenken? Reageer!

 

De Jongeren Advies Raad (JAR) van Leeuwarden hield in de raadszaal een presentatie voor een aantal belangstellenden over hun plan. Zij stellen voor om jaarlijks alle jongeren die net 18 zijn geworden uit te laten nodigen door de burgemeester als nieuwe ‘volwassen’ inwoner van de stad. Een avond met een officieel en feestelijk tintje waar  jongeren uit hetzelfde geboortjeaar informatie krijgen over wat er verandert na je 18e. Een bijzondere avond;  je ziet allerlei leeftijgenoten en er is een levendig programma met optredens en muziek door jongeren.

De JAR wil graag in contact komen met instanties en bedrijven die ook een  idee hebben over de invulling van deze avonden. Tijdens een brainstorm -middag zijn al wat dingen genoemd door o.a. jeugdzorg, de bibliotheek, een coffeeshop en de Harmonie. Zij zagen unieke kansen om deze grote doelgroep te bereiken. Ook u kunt alsnog reageren! Binnenkort beslist de gemeenteraad over uitvoering van dit plan.

Het volledige plan staat hier